Важно


Промоционални цени в еднократното и абонаментно обслужване от фирма „Клийн Лайф “ ЕООД , от 09.01.2017г. до 09.02.2017г. https://www.facebook.com/pg/cleanlife.bg/posts/?ref=page_internal

Промоционални цени


За да станете наши клиенти трябва да проведете общо събрание за избор на домоуправител, на което може да присъства и представител на фирмата, който да разясни предлаганите услуги и да отговори на възникнали въпроси. Решението за избор на професионален домоуправител се взима с мнозинство от шестдесет и седем процента от […]

Най-новата ни услуга – Професионален Домоуправител