Почистване на сгради


Сключвайки договор за поддръжка, Вие си гарантирате безупречно и прецизно професионално почистване, съобразено с индивидуалните особености на вашия обект.

cleaning-services

Държим на високото качество на предлаганите услуги. Офертите се изготвят индивидуално, а цените се оформят в зависимост от квадратите и срока за изпълнение.