Почистване на жилищни входове


Общите части в една сграда са най-натоварени като използваемост, затова и често са най-замърсени. Ежедневната им поддръжка е отговорност на всички в сградата. Предлагаме Ви решение с абонаментно почистване на общите части на Вашата сграда, като гарантираме:

images (7)

 • Вашия комфорт и здраве.

 • Да се гордеете пред вашите гости и познати.

 • Да спазваме предварително уточнен с вас график за посещения.

 • Възможно е включването на допълнителни услуги относно техническата поддръжка.

Разполагаме с добре обучен и квалифициран екип- хигиенисти, които със старание, желание и качествено почистване ще изградят комфорт, уют и не на последно място имидж на вашата сграда.Офертите се изготвят индивидуално след предварителен безплатен оглед.

Пакет Normal:

 1. Посещения всяка седмица във фиксиран ден

 2. Измитане и измиване на стълбището и стълбищните площадки

 3. Измитане и измиване на асансьорната кабина

 4. Обиране на паяжини

 5. Забърсване на стълбищни парапети с дезинфекциращ препарат

 6. Забърсване на външната врата

 7. Изхвърляне на рекламни материали и забърсване на пощенските кутии

 8. Безплатно поставяне на кошче за боклук

 9. Поставяне на информационен списък с дата, час и екип извършил почистването

 10. Консумативи и препарати са за сметка на  „Клийн Лайф“ ЕООД.

   11. Веднъж годишно безплатно почистване на стълбищните прозорци

Пакет Clean:

1. Посещения всяка седмица 1 или 2 пъти седмично

2. Измитане и измиване на стълбището и стълбищните площадки

3. Измитане и измиване на асансьорната кабина

4. Обиране на паяжини

5. Забърсване на стълбищни парапети с дезинфекциращ препарат

6. Забърсване на външната врата двустранно

7. Почистване на жилищни врати.

8. Почистване на ел. ключове, звънци и други.

9. Премахване на дъвки, петна от строителни материали и други.

10. Изхвърляне на рекламни материали и забърсване на пощенските кутии

11. Безплатно поставяне на кошче за боклук

12. Поставяне на информационен списък с дата, час и екип извършил почистването

13.Консумативи и препарати са за сметка на  „Клийн Лайф“ ЕООД.

14. Два пъти годишно безплатно почистване на стълбищните прозорци

Промоция: При заявка от блокове със 4-8 входа, предлагаме преференциални цени и допълнителни услуги за поддръжка на градинки, площадки, пътеки и др. плюс еднократно основно почистване.