Най-новата ни услуга – Професионален Домоуправител


За да станете наши клиенти трябва да проведете общо събрание за избор на домоуправител, на което може да присъства и представител на фирмата, който да разясни предлаганите услуги и да отговори на възникнали въпроси.

Решението за избор на професионален домоуправител се взима с мнозинство от шестдесет и седем процента от представляваните идеални части.

Допълнителна информация и оферти можете да получите на тел. 0897 53 93 74